Embriyo hangi aşamada dondurulur?

Yumurta veya embriyo her aşamada dondurulabiliyor. İlerde kullanılmak üzere yumurta veya döllendikten sonra embriyo dondurma işlemleri artık sıkça uygulanan işlemler. Tüp bebek tedavileri sonrası artan embriyolar daha sonra gerekli olma ihtimaline karşı uzun yıllar dondurulmuş olarak bekletilebiliyor.

Her embriyo blastosist aşamasına ulaşabilir mi?

Hayır. Blastosist aşaması embriyolar için bir kontrol noktası gibidir. Sadece genetik olarak gelişmeye uygun olan ve yeterli hücre potansiyeline sahip embriyolar bu aşamaya geçebilirler. Bu yüzden blastosist aşamasına ulaşmış embriyonun tutunma ve sağlıklı gebelik oluşturma ihtimali 3.gün embriyosuna göre daha yüksektir. Özellikle tek embriyo transferi yapılacaksa blastosist transferi tercih edilebilir.

Anne adayının yaşı ve sperm kalitesi de dikkate alınarak ortalama olarak 10 embriyodan 5 tane iyi kalite blastosist gelişmesi beklenir. Daha fazla blastosist gelişimi olabileceği gibi embriyo kalitesine bağlı olarak nadiren hiç blastosist gelişmediği de görülebilir.

Blastosit gelişimi için en önemli etkenlerden biri laboratuvar koşullarıdır. Son yıllarda gelişen kültür solusyonlarının başarısına rağmen işlemi uygulayan embriyoloğun uyguladığı işlemler, kullandığı cihazlar, laboratuvar içi hava kalitesi ve sıcaklık gibi etkenler blastosist gelişimi için özellikle önemlidir.

Tüp bebek te başarı şansı nedir?

Son yıllarda donasyon işleminin yaygınlaşması ile birlikte yapılan işlem çeşitliliği artmıştır. Gebelik oranları yapılan işlemin tipi ve çiftlerin medikal durumları göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Genel olarak bakıldığında 30 lu yaşlarda bir kadın için kendi yumurtası ile gebelik şansı yaklaşık %50-60 civarındadır. Yumurta donasyonu işleminde anne yaşından bağımsız olarak %70 civarında gebelik oranı vardır.

Donasyon nedir?

Donasyon türkçe de bağış anlamına gelir. Tüp bebekte bağışlanmış yumurta veya sperm kullanılarak yapılan işlem için kullanılır. Bağışlanan yumurta ile yapılan işleme yumurta donasyonu sperm ile yapılan işleme sperm donasyonu denir. Her ikisinin aynı anda kullanılması da mümkündür bur durumda uygulanan işleme embriyo donasyonu denir.

Kadın yaşı başarıyı etkiler mi?

Kadınlarda yaş ile birlikte yumurta gelişim potansiyeli ve gelişen yumurtaların kalitesi düşer. Bu da gebelik şansını düşürür. Fakat ilerleyen yaşın yumurta üzerindeki etkisi rahim üzerinde görülmez. Genç ve kaliteli yumurta (Donasyon) ile ileri yaşlarda gebelik elde etmek mümkündür.

Stoplazma nakli nedir?

Stoplazma nakli 2000 li yılların başından beri uygulanan ve embriyo gelişimini desteklemesi amacıyla kaliteli yumurtadan bir miktar yumurta içeriğinin (stoplazma) diğer yumurta içine aktarılmasıdır. Bu işlemde yumurtanın çekirdeğindeki genetik materyal etkilenmez fakat stoplazmanın alındığı yumurtadan bir miktar mitokondri ve dolayısı ile mitokondri DNA sı aktarılmış olur.

Uygulanma amacı düşük kalitedeki embriyonun sağlıklı stoplazma ile desteklenerek daha iyi bölünmesinisağlamaktır. Etkinliği tartışmalıdır. Bir çok bilim insanı, işlem sırasında aktarılan mitokondri DNA sınedeniyle işleme mesafeli bakmaktadır.