Hayır. Blastosist aşaması embriyolar için bir kontrol noktası gibidir. Sadece genetik olarak gelişmeye uygun olan ve yeterli hücre potansiyeline sahip embriyolar bu aşamaya geçebilirler. Bu yüzden blastosist aşamasına ulaşmış embriyonun tutunma ve sağlıklı gebelik oluşturma ihtimali 3.gün embriyosuna göre daha yüksektir. Özellikle tek embriyo transferi yapılacaksa blastosist transferi tercih edilebilir.

Anne adayının yaşı ve sperm kalitesi de dikkate alınarak ortalama olarak 10 embriyodan 5 tane iyi kalite blastosist gelişmesi beklenir. Daha fazla blastosist gelişimi olabileceği gibi embriyo kalitesine bağlı olarak nadiren hiç blastosist gelişmediği de görülebilir.

Blastosit gelişimi için en önemli etkenlerden biri laboratuvar koşullarıdır. Son yıllarda gelişen kültür solusyonlarının başarısına rağmen işlemi uygulayan embriyoloğun uyguladığı işlemler, kullandığı cihazlar, laboratuvar içi hava kalitesi ve sıcaklık gibi etkenler blastosist gelişimi için özellikle önemlidir.