PGT (preimplantasyon genetik tanı) embriyoların anne rahmine yerleştirilmeden önce genetik açıdan incelenmesi esasına dayanır. İşlem 3. gün 4 ile 10 hücre arasında gelişmiş, fragmantasyon oranı düşük ve tek çekirdekli blastomerlere sahip embryolara uygulanır.

Öncelikle morfolojik olarak uygun kriterlere sahip embriyolardan 1 ya da 2 adet blastomer biyopsi yöntemiyle alınır ve şüphelenilen genetik anomaliye uygun bir genetik metodla incelenir. Bu aşamada akla ilk gelen soru biyopsi işleminin embryoya zarar verip vermediğidir. İşlem çok dikkatli bir şekilde uygulandığı takdirde embryonun gelişimi üzerinde hiçbir negatif etkisinin olmadığı görülmüştür. PGT işleminin sonucuna göre genetik açıdan sağlıklı olan embryolar anne rahmine yerleştirilir.

aneuploidyPGT uygulanması sözkonusu olan bazı durumlar:
-en az 2-3 başarısız tüp bebek denemesi
-doğumla sonuçlanmamış, devamlı düşükler
-ailede kalıtsal bir hastalık
-anne adayının yaşının ilerlemiş olması
-cinsiyete bağlı hastalıklar
-HLA tiplemesi


PGT AŞAMALARI:
PGT işleminin ilk aşaması biyopsi işlemidir. Tüp bebek laboratuarında tecrübeli bir embriyolog tarafından uygulanır. Biyopsi işlemi polar body biopsi ve blastomer biyopsi olarak ikiye ayrılır. Ülkemizde yaygın olarak uygulanan blastomer biyopsisi tekniğidir. Embryolardan bir ya da iki adet blastomer ince bir pipet yardımıyla çıkarılır.

İkinci aşama fiksasyon aşamasıdır. Embriyolardan çıkarılan blastomerler genetik materyalleri açığa çıkacak şekilde uygun lamların üzerine sabitlenir ve embyoların bilgileriyle beraber genetik laboratuarına gönderilir.
Son aşama olarak genetik laboratuarlarında uygulanan 2 farklı yöntemle genetik materyaller incelenir. FISH (fluorescent in situ hybridization) yönteminde lamlar üzerine fikse edilmiş hücreler incelenmek istenen anomaliye özel DNA probları ile inkübe edilir. Bu özel DNA probları flurosan bir kimyasalla kaplı oldukalrından ultraviyole ışığı altında sinyal verirler. Günümüzde her bir kromozom için farklı renkte prob dizayn edildiğinden; bu teknikle aynı preparatta birden fazla farklı bölge incelenebilir. Günümüzde bir çok hastalığın tanısı bu yöntemle konulmaktadır.
İkinci bir genetik yöntemse PCR (polymerase chain reaction) dır. Bu yöntem genellikle tek gen hastalıklarının tanısında kullanılır.

Son olarak PGT yöntemi sadece genetik olarak sağlıklı embryoların transferini sağladığından gebelik şansını da arttırmaktadır. Ama yine de PGT’nin bir tedavi yöntemi değil, bir tanı yöntemi olduğu unutulmamalıdır.