Çekirdek nakli, oosight mikroskop kliniğimizde kullanılmaya başladığında gündeme geldi. Yumurta gelişimi olan ama kötü kalite embriyo geliştiren kişilerde donor yumurtasının genetik materyali çıkarılarak hastanın genetik materyalinin donor yumurtası içine aktarılması şeklinde uygulanıyor.

Yumurta içinde bulunan ve mitokondri diye adlandırılan organeller aynı zamanda kendi genetik materyaline sahip olmasıyla bilinir. Bu organel hücrenin enerji kaynağı olması yanında sahip olduğu genetik materyalin hatalı olmasından kaynaklanan hastalıklara da neden olabilmektedir. Şeker hastalığı, sağırlık ve körlük bunlardan bazılarıdır.

Yumurta içinde çok sayıda mitokondri bulunur ve bunlardan bazıları veya hepsi genetik olarak hasarlı olabilir. Bu durumda bu güne kadar uygulanabilecek herhangi bir çözüm yolu yoktu. Mitokondriye bağlı hastalığı olan aileler yumurta nakli (donasyonu) işlemine yönlendirilmek zorunda kalıyordu. Fakat çekirdek (spindle) nakli olarak adlandırılan ve bizim de yıllardır geliştirmeye devam ettiğimiz bir teknikle artık yumurtalarında mitokondri hasarı bulunan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olma şansı doğmuştur.  Bu yeni teknikle anne adayının yumurtası içindeki genetik materyal alınarak daha önce çekirdeği çıkarılmış donör yumurtasına transfer ediliyor ve anne adayı kendi genetik özelliklerini taşıyan ve sağlıklı mitokondriler içeren yeni bir yumurtaya sahip oluyor. Bu teknikle oluşturulan yeni yumurtanın tüp bebek tekniği ile döllenmesi ile donasyon işlemine gerek kalmadan ailelerin sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmeleri mümkün oluyor.

Kliniğimizde 2008 yılından itibaren araştırma amacıyla kullandığımız Oosight mikroskobu sayesinde yaptığımız çekirdek nakli çalışmalarında, bu tekniğin aynı zamanda düşük embriyo kalitesine sahip çiftler için de bir çözüm yolu olabileceği ortaya çıkmıştır. Oosight mikroskobu olgun yumurta içindeki çekirdeğin görülebilmesini sağlamaktadır. Bu mikroskop olmadan işlemin uygulanması mümkün değildir. Bu güne kadar araştırma aşamasında olan bu işlem, yasal düzenleme olmaması nedeniyle uygulamaya geçememişti  fakat İngiltere de hazırlan bir yasa ile artık legal bir hale gelmek üzere bu uygulama inanıyoruz ki kısa sürede yaygınlaşacaktır.  Şu anda bu işlemin uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve kontrol çalışmaları yapılmaktadır.

Bu işlemin uygulanabilmesi için öncelikle çekirdeğini (genetik materyal) alabileceğimiz en az bir adet olgun yumurta gereklidir ayrıca işlem için kullanılacak donor yumurtası ayarlanmalıdır.

Çekirdek (mitokondri) nakli

Çekirdek (mitokondri) nakli (Emb. Önder Çoban)