Kolay anlaşılması amacıyla gebelik aşısı olarak adlandırılan bu yöntem; anne adayının kanından elde edilen bağışıklık hücrelerinin çoğaltılarak rahim içine enjekte edilmesi ile uygulanır. Bu işlemdeki amaç rahim içi hücrelerin uyarılması ve embriyonun tutunması için uygun ortamın hazırlanmasıdır.

 Yapılan işlem türü ne olursa olsun gebelik öncesi en son aşama implantasyon olarak adlandırılan embriyonun rahim içine tutunmasıdır. Bu süreçte etkili olan sistem ve moleküler mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber bağışıklık sisteminin rolünün önemli olduğu kabul edilmektedir. Uygulanan gebelik aşısı işlemiyle bağışıklık sisteminin rahim içindeki rolü desteklenmektedir.

Dünyada birçok merkezde ve kliniğimizde uygulanan bu yöntemin gebelik üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

Kimlere uygulanabilir?

İyi kalite embriyo transfer edilmesine rağmen gebelik elde edilmeyen çiftler
Üreme sisteminde herhangi bir olumsuz sebep bulunamamasına rağmen gebe kalamayan çiftler
Destek amacıyla uygulandığı için tedavi gören tüm çiftlere uygulanabilir.

Nasıl uygulanıyor?

Anne adayından embriyo transferinden birkaç gün önce kan alınır ve alınan kandan gerekli hücreler ayrılarak laboratuarda birkaç gün kültüre edilerek çoğaltılır. Çoğaltılan hücreler transfer işlemi için hazırlanır ve anne rahmine enjekte edilir.