Yumurta döllendikten sonra bölünmeye başlar. Döllenmiş yumurta (zigot) bölünmeye başladıktan sonra embriyo olarak adlandırılır. Her aşamada olduğu gibi embriyo aşamasında da kalite değerlendirilmesinin yöntemleri vardır. Her klinik kendine göre farklı isimlerle adlandırsa da aslında yapılan değerlendirmenin şekli ve mantığı aynıdır.

Değerlendirme nasıl yapılır?
Öncelikle 2.günden 6.güne kadar her gün değişik hücre sayısında olan embriyo her gün tekrar değerlendirilir.
2.gün-toplu

Yukarıdaki resimlerde 2 ve 4 hücreli embriyolar görünüyor. Döllenme işleminden bir gün sonra yani 2.gün embriyo görüntüsü bu şekildedir. Bu aşamada hücre sayısı, boyutları (bir birine eşit olması gerekir), hücre içindeki çekirdeklerin görüntüsü değerlendirilir. Ayrıca fragman diye adlandırılan hücre artıklarının yüzdesel olarak durumu, hücrenin rengi (koyu renkli olmaması gerekir) de değerlendirilir. Sonuç olarak yukarıdaki embriyolardan 2 hücreli olanlardan ilkine <%20 fragman olduğu için Grade 2, ikinci resimdekine rengi vefragman yüzdesi göz önüne alındığında 2 hücreli grade 3, 4 hücreli olana eşit hücreli ve çekirdekleri düzgün izlendiği için Grade 1 embriyo diyebiliriz.

3.gün embriyo kalitesi:

3.gün-toplu
3.günde embriyo değerlendirmesi ikinci gün gibi olur. Yine hücre eşitliği fragmantasyon, çekirdek durumu ve yumurta kabuğu ayrı ayrı değerlendirilerek kalite sınıflandırılır. Yukardaki Resim 1 eşit hücreli grade 1 embriyo Resim 2 yumurta kabuğu biraz kalın ve koyu renk göründüğü için grade 2 olarak değerlendirilebilir. Resim 3 te görüldüğü gibi hücreler eşit olmaz veya %20 den fazla fragmantasyon olsaydı bu durumda grade3 olarak değerlendirilebilirdi.4.gün embriyo kalitesi:
4.gün-toplu
4.gün embriyoda compaction denen durum izlenir. Bu aşamada hücreler birbiri ile kaynaşır ve sayılması imkansız hale gelir. Daha sonra ise blastosist aşamasının ilk bölümü olan morula aşamasına geçilir. Embriyolarda hücre saymak mümkün olmadığı için bu aşamada fragmantasyon, embriyo kabuğunun durumu ve hücrelerin birbirleriyle ilişkisi değerlendirilir. Artık grade sınıflandırması embriyo ismi sonuna eklenir. Compact-Grade2, Morula-Grade1 gibi. 4.gün embriyo değerlendirmesi veya transferi çok tercih edilen bir yöntem değildir. Eğer 3.gün transfer yapılmayacaksa genellikle 5.gün embriyo transferi tercih edilir.5.ve 6. gün embriyo kalitesi:

5ve6.gün-toplu
5. ve 6. günde embriyo şekil değiştirmeye başlar. Hücre sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Bu aşama embriyonun tutunma şansını gösterme açısından çok önemlidir. Balstosist aşamasına ulaşan embriyonun 3. gündeki embriyolardan daha fazla tutunma şansı vardır. Çünkü bu şekil değişikliği sadece kaliteli embriyolarda olabilir. Bu genetik olarak ta normal embriyo anlamına gelmez ama daha önceki aşamalara göre genetik anomali riski daha azdır.Bu aşamada embriyolar hücrelerin yerleşimi ve iç kavitenin açılma durumuna göre sınıflandırılır. İç kavite açıldıkça embriyo genişlemeye ve kabuğu incelmeye başlar. Daha sonraki süreçte yumurta kabuğu yırtılır ve embriyo kendini dışarı atar. Sınırlandırma şu şekilde olurMorula: Kavite yok hücreler bir araya toplanmış
1 : Çok az kavite (açıklık) oluşmaya başlamış
2 : Kavite yarı açılmış ICM izlenmiyor
3 : Kavite tam açık ICM görülebilir
4 : Embriyo genişlemeye başlamış, hücre zarı incelmiş
5 : Kabuk delinmiş, embriyo dışarıya çıkmaya başlamış
6 : Embriyo tamamen dışarı çıkmış ve kabuktan ayrılmış.Blastosistler yukardaki listedeki gibi numaralandırıldıktan sonra iç hücre kitlesi (ICM) ve dış hücreler A, B, Cdiye sınıflandırılır ve numaranın önüne yazılır.
ornek_grade
emb önder çoban

Emb. önder çoban