2010 yılında Kanada infertilite alanında hizmet veren komite eğer iyi kalite blastosist varsa 1 adet blastosist transferi yapılmasını önerdi. Komiteye göre ; Blastosist transferi yapıldığında 2 veya 3.gün embriyo transferine göre daha yüksek gebelik ve implantasyon oranı elde ediliyor. Yeni yapılan bir çalışmada da dondurulup çözdürüldükten sonra 1 adet blastosist transfer edilirse dış gebelik olasılığı düşüyor.

Japonya Saitama tıp fakultesinde prof. Osamu Ishihara ve arkadaşları yardımcı üreme teknikleri kayıtlarını analiz ettiler ve dondurulmuş ve taze embriyo transferini karşılaştırdılar.
Bulunan sonuçlarda tek blastosist transferi yapılan guruplarda dış gebelik oranları şu şekilde:
Çözdürme embriyo transferi 0.81% (84/10,312 klinik gebelik)
IVF sonrası taze embriyo transferi 1.8% (25/1,361 klinik gebelik)
ICSI sonrası taze embriyo transferi 1.4% (19/1,352 klinik gebelik)Ayrıca yaş guruplarına bakıldığında oranların 0.56% ve0.97% aralığında olduğu bulunmuş.
Fertility and Sterility adlı uluslar arası dergide yaınlanan makaleye göre araştırmacılar dondurulup çözdürüldükten sonra tek blastosist transferi yapıldığında dış gebelik ihtimalinin düştüğü sonucuna vardılar.

 

Kaynaklar:
1. Ishihara O, Kuwahara A, Saitoh H. Frozen-thawed blastocyst transfer reduces ectopic pregnancy risk: an analysis of single embryo transfer cycles in Japan. Fertil Steril. 2011 May;95(6):1966-9.
2. Jun SH, Milki AA. Ectopic pregnancy rates with frozen compared with fresh blastocyst transfer. Fertil Steril. 2007 Sep;88(3):629-31.
3. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Medical treatment of ectopic pregnancy. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5 Suppl):S206-12.
4. Keegan DA, Morelli SS, Noyes N, Flisser ED, Berkeley AS, Grifo JA. Low ectopic pregnancy rates after in vitro fertilization: do practice habits matter? Fertil Steril. 2007 Sep;88(3):734-6.
5. Chang HJ, Suh CS. Ectopic pregnancy after assisted reproductive technology: what are the risk factors?Curr Opin Obstet Gynecol. 2010 Jun;22(3):202-7.

Orjnal yazı: http://www.ivfnewsdirect.com