Çinde yapılan bir araştırmada defalarca tüp bebek denemesi yapmasına rağmen gebe kalamayan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada. 2. Ve 3. Gün arka arkaya yapılan embriyo transferleri ile daha yüksek gebelik oranı elde edilmiş. Dr. Dr Cong Fang ın yayınladığı makalede hastalar belli gruplara ayrılarak 3. Ve 3.gün sadece 3.gün 3. Ve 5.gün ile sadece 5.gün embriyo transferleri karşılaştırılmış. Yapılan analize göre 2. Ve 3.gün ardışık transfer yapılan gurupta sadece 3.gün transferi yapılan gruba göre daha yüksek gebelik oranı elde edilmiş. Bununla birlikte 3. Ve 5.gün transferleri arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamış.

Bu makalenin çevirisini yakında makaleler bölümünde bulabileceksiniz….

Kaynak: http://www.ivf.net/ivf/day-2-and-day-3-sequential-transfer-improves-pregnancy-rate-in-patients-with-repeated-ivf-embryo-transfer-failure-a-retrospective-case-control-study-o7155.html